• product up1

Vanlig brukt rørmonteringsform unormal håndteringsforebyggende beredskapsmetode

Vanlig brukt rørmonteringsform unormal håndteringsforebyggende beredskapsmetode

Vanlig brukt rørmontering formenormal håndteringsforebyggende beredskapsmetode: Hensikten med denne metoden er å avklare den plutselige nødsituasjonen til rørmonteringsformen, hvordan skal vi nøyaktig rapportere nødhendelsen til den ansvarlige personen, støpehandleren, og sikre krisehendelsen er mottatt Ta tak i den på en riktig måte for å minimere risikoen for kostnader og levering på grunn av krisesituasjoner.

Forebygging og nødbehandling av abnormiteter i rørmontering under drift: Rørmonteringsformene i drift er delt inn i følgende tre typer: horisontal halvautomatisk (manuell) maskin, horisontal helmaskin (manipulator) og vertikal halvautomatisk maskin .

Horisontal halvautomatisk maskin: Operatøren må bevege produktet langs utkastretningen til utkastertappen når utkaststiften til rørmonteringsformen blir kastet ut, og ta produktet ut. Når produktet fester seg til formen eller finner ut at ejektorstiften ikke kan løsnes, bør teknikeren straks varsles om unormal håndtering.

Horisontal automatisk maskin: Hvis produktet blir alarmert under bruk av den horisontale automatiske maskinen, bør teknikeren umiddelbart bekrefte årsaken til maskinens abnormitet og eliminere den unormale metoden. Hvis formen er unormal, bør formen signeres umiddelbart. Vedlikeholdsregistreringsarket skal varsles til personalet på formavdelingen for håndtering.

Vertikal halvautomatisk maskin: Under operasjonen må operatøren sørge for at terminalene er på plass. Hvis det er former for inventar, må de sørge for at terminalene er på plass før du starter formen. Når det ikke er på plass eller det støpte produktet knuses. I tilfelle terminalen, må teknikeren varsles om feilen i køen.

Nødbehandling og reparasjon av rørmonteringsform:

Når produktkvaliteten er unormalt etablert og ikke kan finjusteres gjennom prosessparametrene på stedet (garantibetingelsene ligger innenfor referansetoleranseområdet), og bestillingene av rørmontering er i strid, vil støpeassistenten til produksjonsavdelingen stemple haster med delestempel på arkarket til moldvedlikehold og gjenkjenne og signere den hastende saken for å bekrefte gyldigheten av den hastende saken.


Innleggstid: 27. oktober 2020